YAŞAM HAKKI, İNSAN ONURU VE DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ PANELİ