SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR

 

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programına İlişkin Sınavlarda Uyulması Gereken Esaslar (“Esaslar”), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmış olup, öğrencilere ait yükümlülükler aşağıda ifade edilmektedir:

1- Öğrenci sınavlara ilişkin duyuruları takip etmekle ve belirlenen gün ve saatte, ilan edilen sınav salonunda sınava girmekle yükümlüdür.

2- Öğrenciler, sınavın başlama saatinden en az 15 (on beş) dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdır.

3- Öğrenciler, Esaslar ve ilgili sınav açıklamalarında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

4- Sınav salonunda gözetmenler tarafından sınav başlangıcına dair duyuru yapıldığında; cep telefonlarının kapatılarak, öğrencilerin erişim mesafesinde olmayacak biçimde uzağa konulması gerekmektedir.

5- Aksi belirtilmedikçe, databank gibi gelişmiş depolama özellikleri olan makinelerle, akıllı saat vb. cihazların sınavlarda kullanılması yasaktır.

6- Öğrenciler, sınav başlangıcından itibaren gözetmenlerin sınavla ilgili tüm uyarılarına uymak zorundadır.

7- Aksi belirtilmedikçe, sınav süresince sıraların üzerinde sınav ile ilgili ders notları ve çanta bulundurmak yasaktır.

8- Öğrenciler, sınav gözetmenlerinin bilgisi dışında sınav kağıdını teslim etmeksizin sınav salonunu terk edemez. Sınav salonundan çıkılması açısından, gözetmenler tarafından iletilen sınav kurallarına uyulması zorunludur.

9- Optik form kullanılan sınavlarda öğrencilerin isim, soyisim, öğrenci no, kitapçık türü vs. gibi önemli bilgilerini kodlaması zorunludur. Eksik bilgiler yüzünden sonuçlanamayan sınavlar için herhangi bir düzenleme yapılmayacak olup, sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.

10- Öğrenciler sınav yoklama tutanaklarını imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını bizzat teslim etmekle yükümlüdürler.

11- Öğrenciler sınav başlamadan önce ihtiyaç duyabilecekleri kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi vb. araç ve gereçleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin/nesnenin ortak kullanımı yasaktır.

 

12- Sınav bitiminde, soru ve cevap kâğıtlarının, gözetmenlerin belirttiği düzende öğrencinin kendisi tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

13- Sınav esnasında uyarılara rağmen düzeni bozucu davranışları sürdüren veya sınav esnasında herhangi bir yöntemle kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin bu durumları gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenecek ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem tesis edilerek süreç başlatılacaktır.

14- Sınavların yapılmasına, herhangi bir şekilde engel olanlar hakkında da ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

15- Öğrenci, sınav salonuna öğrenci kimlik kartı ile gelmelidir. Herhangi bir sebeple öğrenci kimlik kartının bulunmaması halinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınacak sınava giriş belgesiyle sınava girilmelidir. Eksik belge ile gelen öğrenci sınava alınmaz.