HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi içerisinde Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılacak seçmeli derslerin yüz yüze biçimde, sınıf ortamında yapılacağı göz önüne alındığında; pandemi şartları dolayısıyla ilgili dersler açısından belirli kontenjan sayısının gözetilmesi gerekliliği söz konusudur. Bu kapsamda kural olarak, ders bazında öngörülen kontenjan sınırı bakımından sistemde ifade edilen sayının aşılması mümkün değildir. Ancak öğrencinin, kayıtlı bulunduğu müfredat bakımından o dersi alması zorunluluğu varsa; diğer seçmeli dersleri alamadığına ilişkin bu durumunu, açıkça belirtecek biçimde, danışmanına ekran görüntüsü (screenshot) olarak iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı