ULUSLARARASI HUKUK KONFERANSLARI 2: İÇE GÖÇ, DIŞA GÖÇ VE VİZE SORUNU

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşunun 10. Yılı şerefine, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl ÖZKAN ve Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem BİLGİN tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansları serisinin ikincisi olan, konuşmacı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Uğur TÜTÜNCÜBAŞI ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Bengül KAVLAK’ın katıldığı, moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Işıl ÖZKAN’ın yaptığı  “İçe Göç, Dışa Göç ve Vize Sorunu” başlıklı konferans 27 Şubat 2019, Çarşamba günü Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bulunan Y Binası konferans salonunda gerçekleştirildi.