LAWS 3503 – EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine

Laws 3503 – European Human Rights Law dersi için belirlediğiniz ödev konularını en geç 23 Kasım 2018 tarihindeki derste Dr. Öğrt. Üyesi Bahar KONUK SOMMER’e bildirmeniz önemle rica olunur.