ULUSLARARASI HUKUK KONFERANSLARI I: İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI YARGI YOLUYLA KORUNMASI

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşunun 10. Yılı şerefine, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl ÖZKAN ve Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem BİLGİN tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansları serisinin ilki olan ve konuşmacı olarak Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’ın katıldığı “İnsan Haklarının Uluslararası Yargı Yoluyla Korunması” başlıklı konferans 13 Aralık 2018, Perşembe günü Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bulunan Y Binası konferans salonunda gerçekleştirildi.