HKUK 1503 – Temel Hak ve Özgürlükler Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine

HKUK 1503 – Temel Hak ve Özgürlükler Dersi 28.11.2019 tarihinde, daha sonra telafisi yapılmak üzere, yapılmayacaktır. Dersi alan öğrencilere önemle duyurulur.

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar KONUK SOMMER – Arş. Gör. Simay DOĞMUŞ