BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz yaz okulunda açılmayacak derslerin başka bir üniversiteden yaz öğretimi kapsamında alınması mümkündür. Her üniversitenin yaz okuluna ilişkin akademik takvimi farklı olduğundan bu konuda herhangi bir son başvuru tarihi yoktur.

Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde belirlenen kredi sınırları kapsamı içerisinde başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerimiz şu hususları yerine getirmelidir:

Bu konuda hazırlanmış başvuru formunun doldurulması,

Almak istenilen derslere ilişkin ders içeriklerinin başvuru formuna eklenmesi,

Fakültemizde ilgili dersi veren öğretim üyesi/öğretim elemanından onay alınması

Tüm evrak ve onay içeren mailleri e-posta yoluyla fakülte sekreterliğimize iletilmesi

gerekmektedir.

Başarı dileklerimizle

Hukuk Fakültesi Dekanlığı